Minustako kosmetologi?

Kosmetologin ammatti soveltuu yhtä hyvin nuorelle kuin vanhemmallekin, sillä myös asiakaskunta koostuu eri-ikäisistä ja erilaista osaamista arvostavista ihmisistä. Tulevaisuuden kosmetologin on tärkeää löytää omat vahvuutensa ja säilyttää aito kiinnostus asiakkaaseen ja omien kykyjensä kehittämiseen. Kosmetologin ammatti-imagon käsite on tänä päivänä onneksi monimuotoinen, joten mitään tiettyjä ulkoisia kriteereitä ei ole. Tärkeintä ehkä kuitenkin on halu kehittyä ja avoimuus vastaanottaa uutta tietoa.

Hyvän fyysisen terveyden ja myönteisen ajattelutavan lisäksi kosmetologille on eduksi myös ns. metataidot. Ne taidot, joiden oppimista ei voida teoriakokeilla mitata. Tällaisia ovat erilaiset psykologiset ominaisuudet, kuten empaattisuus ja hyvät ihmissuhdetaidot. Työssään kosmetologi on alati hiomassa pieniä yksityiskohtia, analysoimassa mm. ihoa, värejä ja muotoja, joiden asema on keskeinen kokonaiskuvassa. Niinpä kosmetologina pärjää parhaiten monipuolisia taitoja hallitseva ihminen.
  
Kosmetologin työ voidaan määritellä ihmisläheiseksi palveluammatiksi, joka tähtää asiakkaan hyvinvointiin terveydellisellä, henkisellä ja kauneudenhoidollisella tasolla. Kauneudenhoitopalvelujen kysyntä on jatkuvassa nousussa, joten jokaisella alan ammattilaisella on mahdollisuus suuntautua kysynnän ja omien taitojensa kannalta ihanteellisella tavalla. Kosmetologin ammatti sopiikin yhtä hyvin nuorelle ensimmäiseksi ammatiksi, kuin muissa tehtävissä toimineelle uudeksi uravalinnaksi. Moni myös yhdistää hoitotyön muiden alaa sivuavien toimintojen yhteyteen.

Kosmetologit ohjautuvat valmistumisen jälkeen suoraan työelämään, esimerkiksi hoitotyöhön, myyntitehtäviin, tuote- ja laite-esittelijäksi ja kouluttajaksi, tai jatkavat opintojaan. Moni innostuukin liikunta- ja terveysalan opinnoista, jalkojenhoidosta tai kaupallisesta koulutuksesta. Viime aikojen yhteiskunnalliset ja taloudelliset murrokset ovat luoneet tarpeen uudistaa koulutus- ja yrityspalveluja, joten menestyäkseen tulevan kosmetologin on kehitettävä itseään monipuolisesti pärjätäkseen hyvin kovenevassa kilpailussa.

Itsenäisiksi yrittäjiksi ryhtyvät sijoittuvat usein erilaisten yhteisöjen tukipalveluiksi, kuten kylpylöiden, palvelutalojen ja kuntokeskusten yhteyteen, tai toimivat vaikkapa kampaamoissa itsenäisesti omissa tiloissa. Tavallisia ovat myös erilaiset yhdistelmäammatit esimerkiksi kampaaja-kosmetologi, maskeeraja-kosmetologi tai jalkojenhoitaja-kosmetologi.

(c) Suomen kosmetologikoulu

Hämeen Kosmetologikoulu on nyt koulutuskeskus Lumova

Hämeen Kosmetologikoulu vaihtaa nimensä koulutuskeskus Lumovaksi. Perustamisestaan vuodesta 1963 lähtien Hämeen Kosmetologikoulu on kouluttanut kauneudenhoitoalan perustutkintoa, kosmetologin koulutusta sekä vuodesta 2005 alkaen myös jalkojenhoidon ammattitutkintoa. Nimen vaihto tuli ajankohtaiseksi koulutustarjonnan laajentuessa entisestään. Haluamme myös tuoda paremmin esille jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Asiakaspalvelutoimintamme ei kuitenkaan muutu. Tarjoamme edelleen monipuolisia ja laadukkaita kosmetologin ja jalkahoitajien palveluita. Koulutamme jatkossakin hyvin työelämälähtöisesti aidoissa asiakaspalvelutilanteissa.

UUDET VERKKOSIVUT

Perjantaina 6.5.16 avataan myös uudet verkkosivumme osoitteessa www.lumova.fi. Vanha osoite www.hamkk.fi toimii myös ja ohjaa uusille sivuille. Uusien sivujen myötä sähköinen ajanvarauksemme uudistuu. Uusi palvelu on helppokäyttöisempi, nopeampi ja monipuolisempi. Toivomme uuden sähköisen ajanvarauksen palvelevan asiakkaitamme paljon entistä paremmin.