Periaatteemme

Toimintamme perustuu yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Opetuksessa pyrimme tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden oppia itselleen parhaalla, yksilöllisellä tavalla. Tämä näkyy toiminnassamme erilaisten opetusmenetelmien käyttönä (luentomainen opettaminen, itsenäinen tiedonhaku, ongelmien ratkaiseminen, opiskelu lukemalla, harjoitustyöt, havainnoinnit, oman tekstin tuottaminen jne.)
Pääpaino opiskelussa on kuitenkin TEKEMÄLLÄ OPPIMISESSA. Edellä olevat menetelmät pyrkivät valmistamaan ja auttamaan jokaista oppijaa oman tekemisen ymmärtämiseen. Varsinainen tekeminen ja siitä oppiminen on jokapäiväistä asiakaspalvelua  asiakashoitolassa.

Uskomme jatkuvaan oppimiseen läpi elin- ja ammatti-iän. Joka hetki voi oppia uutta ja mitä erilaisimmissa tilanteissa tapahtunut oppiminen on yhtä arvokasta kuin virallisella oppitunnilla tapahtunut. Tärkeää on pitää aistit avoimina ja oppimiskanavat auki, koska kosmetologi ei tule koskaan valmiiksi! Asioiden pohtiminen, kyseenalaistaminen ja kysymys MIKSI on tie eteenpäin oppimisessa.

Toimintamme perustuu oppimiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Tämän arvon uskomme tukevan hyvin perustoimintamme tavoitetta; kouluttaa osaavia ja asiantuntevia kauneudenhoitoalan ammattilaisia työelämään. Toiminnalla ja esimerkillä uskomme luovamme uusille, alalle tuleville tekijöille jo alusta lähtien hyvän sisäisen mallin omalle toiminnalleen.

Yksilöllisyys luo jokaiselle opiskelijalle myös yksilöllisen vastuun huolehtia omasta oppimisestaan. Se tarkoittaa vastuuta tekemisestään, itseohjautuvuutta, itsearviointia, tarvittaessa lisäohjauksen hakemista sekä kykyä yhdessä tekemiseen ja muilta oppimiseen.

Koulutuskeskus Lumovan toiminta perustuu yhteisille säännöille ja niiden noudattamiselle! Näin jokainen yksilö tietää toiminnan raamit ja rakentava, eteenpäin vievä yhteistoiminta on mahdollista.

Ihon tutkiminen