Opiskelu

Haluatko kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi? Oletko kiinnostunut hyvinvoinnista, muodista, trendeistä?

Tunnemme kauneudenhoitoalan yli 50 vuoden kokemuksella. Katsomme silti koko ajan tulevaisuuteen. Kysymme koulutussuunnittelussa mitä kosmetologin tai jalkahoitajan tarvitsee tietää nyt, 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä? Perustamme koulutuksemme vankkaan kokemukseen ja kykyyn ennakoida tulevaisuutta. Siksi meille on tärkeää, että opiskelija valmistuu meiltä osaavana ammattilaisena.

Koulumme toiminta perustuu yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Opetuksessa pyrimme tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden oppia itselleen parhaalla, yksilöllisellä tavalla. Tämä näkyy toiminnassamme erilaisten opetusmenetelmien käyttönä (luentomainen opettaminen, itsenäinen tiedonhaku, ongelmien ratkaiseminen, opiskelu lukemalla, harjoitustyöt, havainnoinnit, oman tekstin tuottaminen jne.). Käytämme opetuksessa osallistavaa pedagogiikkaa ja työelämälähtöistä harjoittelua.

Tekemällä oppii!

Pääpaino opiskelussa on kuitenkin TEKEMÄLLÄ OPPIMISESSA. Edellä olevat menetelmät pyrkivät valmistamaan ja auttamaan jokaista oppijaa oman tekemisen ymmärtämiseen. Varsinainen tekeminen ja siitä oppiminen on jokapäiväistä asiakaspalvelua koulun asiakaspalvelutiloissa.

Uskomme jatkuvaan oppimiseen läpi elin- ja ammatti-iän. Joka hetki voi oppia uutta ja mitä erilaisimmissa tilanteissa tapahtunut oppiminen on yhtä arvokasta kuin virallisella oppitunnilla tapahtunut. Tärkeää on pitää aistit avoimina ja oppimiskanavat auki, koska kosmetologi ei tule koskaan valmiiksi! Asioiden pohtiminen, kyseenalaistaminen ja kysymys MIKSI on tie eteenpäin oppimisessa.

Opiskelu

Opiskelu on kokopäiväopiskelua, joka vaatii päivittäistä läsnäoloa. Teoriajaksolla opiskelupäivät ovat n. 8-16 ja työssäoppimisjaksolla aamuvuorossa 8.45-15.30 tai iltavuorossa 12.00-18.30. Työssäoppimisviikko on viisipäiväinen.

Oppiminen

Lumovassa oppiminen edellyttää, että jokainen opiskelija sitoutuu tekemään sekä ottamaan vastaan hoitoja. Opiskelijan oppimisen ja asiakkaan hoitamisen edellytys on tiedostaa miltä hoito tuntuu. Tämä edellyttää omakohtaista hoitojen kokemista. Hoitojen vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä.

Opiskelijan tulee harjoitella hoidon tekemistä sekä hoidon vastaanottamista ennen kuin hän voi tehdä kyseistä hoitoa asiakkaalle. Oppiminen edellyttää lähiopetukseen ja työssäoppimiseen osallistumista. Ammattitaidon oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edellyttää opintojen suorittamista tietyssä järjestyksessä.

Oppilaitos

Oppilaitoksemme valmistava koulutus toteutetaan Opetushallituksen antamien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelman löydät täältä:

Terveysalan ammattitutkinnon perusteet löydät täältä: