Minustako kosmetologi?

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto – KOSMETOLOGI

Kosmetologi osaa työssään neuvoa, hoitaa ja ohjeistaa asiakasta kokonaisvaltaisessa ihonhoidossa. Kosmetiikkaneuvoja osaa myydä kauneudenhoitoalan tuotteita sekä ohjeistaa asiakasta ihon kotihoidossa. Näillä valmiuksilla valmistunut kosmetologi voi työskennellä esim. tuote-esittelijänä, kosmetologina, kosmetiikan sisäänostajana tai vaikkapa monialaisena yrittäjänä.

Kosmetologin koulutus Lumovassa

Koulutuskeskus Lumovan opetus perustuu monimuoto-opiskeluun. Itseopiskelutehtävät, teoriaopetus sekä käytännön harjoittelu tukevat toinen toistaan. Lumovassa panostetaan käytännön harjoitteluun, jolla pyritään takaamaan valmistuvalle kosmetologille mahdollisimman laaja ammattitaito. Vain harjoittelemalla kosmetologi voi oppia käsillä tehtävän ammatin. Viikoittainen työmäärä on n.40 h.

Kosmetologin työ

Kosmetologit kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat erilaisin menetelmin asiakkaiden ihoa, opastavat ihon itsehoidossa, myyvät kosmeettisia tuotteita, ehostavat sekä opastavat henkilökohtaisen tyylin ja ehostustavan löytämisessä. Asiakkaille tuotetaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Palveluja tarjotaan kaiken ikäisille. Palvelut sekä suunnittellaan että toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuskeskus Lumovan opetus suunnitellaan näiden suuntien mukaisesti, että työmarkkinoille valmistuu kauneudenhoitoalan taitavia ammattilaisia, täyden kympin kosmetologeja.

Kosmetologin työ on tekijälleen antoisaa asiakkaiden kehon terveenä ja kauniina pitämistä. Varsinainen kutsumusammatti siis! Ala kehittyy nopeasti ja kosmetologin työtehtävät ovat huomattavasti laajentuneet ja monipuolistuneet. Kosmetologin ammatti tarjoaa tekijälleen yleensä hyviä ammatillisia ja taloudellisia tuloksia.

Kosmetologin ammattitaitovaatimukset

Muutokset yhteiskunnassa heijastuvat ammattitaitovaatimuksiin. Erikoisosaamisen merkitys kasvaa, jotta kauneushoitola pystyy erottumaan kilpailijoistaan. Asiakkaat haluavat yhä useammin kokonaisvaltaisempia hoitoja, jotka edistävät hyvinvointia, sekä erilaisia hoitokokonaisuuksia, joilla päästään paremmin hoitotavoitteisiin. Väestön ikääntyminen ja miesasiakkaiden lisääntyminen saavat myös aikaan muutoksia hoitokulttuurissamme.

Ammattilaisena kosmetologi on empaattinen, luotettava, joustava ja vuorovaikutuksellinen. Hän arvostaa ammattiaan ja kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan sekä arvostaa myös toisten ammatillista osaamista. Hän tiedostaa vastuunsa laadukkaasta palvelu- ja hoitotyöstä sekä sen kehittämisestä.

Kahdesti vuodessa alkava kosmetologikoulutus on kosmetologin ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta.

Katso lisää koulutuksesta täältä

Pidätämme oikeuden muutoksiin.