Koulutusalat

Haluatko kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi? Oletko kiinnostunut hyvinvoinnista, muodista, trendeistä?

Tunnemme kauneudenhoitoalan yli 50 vuoden kokemuksella. Katsomme silti koko ajan tulevaisuuteen. Kysymme koulutussuunnittelussa mitä kauneudenhoitoalan ammattilaisen tarvitsee tietää nyt, 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä? Perustamme koulutuksemme vankkaan kokemukseen ja kykyyn ennakoida tulevaisuutta. Siksi meille on tärkeää, että opiskelija valmistuu meiltä osaavana ammattilaisena.

Koulumme toiminta perustuu yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Opetuksessa pyrimme tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden oppia itselleen parhaalla, yksilöllisellä tavalla. Tämä näkyy toiminnassamme erilaisten opetusmenetelmien käyttönä (luentomainen opettaminen, itsenäinen tiedonhaku, ongelmien ratkaiseminen, opiskelu lukemalla, harjoitustyöt, havainnoinnit, oman tekstin tuottaminen jne.). Käytämme opetuksessa osallistavaa pedagogiikkaa, mitä tukee yrittäjyyspedagogiikka.

Tekemällä oppii!

Pääpaino opiskelussa on kuitenkin TEKEMÄLLÄ OPPIMISESSA. Edellä olevat menetelmät pyrkivät valmistamaan ja auttamaan jokaista oppijaa oman tekemisen ymmärtämiseen. Varsinainen tekeminen ja siitä oppiminen on jokapäiväistä asiakaspalvelua koulun asiakaspalvelutiloissa.

Uskomme jatkuvaan oppimiseen läpi elin- ja ammatti-iän. Joka hetki voi oppia uutta ja mitä erilaisimmissa tilanteissa tapahtunut oppiminen on yhtä arvokasta kuin virallisella oppitunnilla tapahtunut. Tärkeää on pitää aistit avoimina ja oppimiskanavat auki, koska kosmetologi ei tule koskaan valmiiksi! Asioiden pohtiminen, kyseenalaistaminen ja kysymys MIKSI on tie eteenpäin oppimisessa.

Opiskelu

Opiskelu on kokopäiväopiskelua, joka vaatii päivittäistä läsnäoloa. Teoriajaksolla opiskelupäivien kesto on n. 8.30 – 16.00 ja työssäoppimisjaksolla päivä alkaa klo 8.45 aamvuorossa ja päättyy iltavuorossa viimeistään 18.30. Työssäoppimisviikko on viisipäiväinen.

Oppilaitos

Oppilaitoksemme valmistava koulutus toteutetaan Opetushallituksen antamien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelman löydät täältä

Terveysalan ammattitutkinnon, jalkojenhoitotyön osaamisalan opetussuunnitelman löydät täältä