Usein kysyttyjä kysymyksiä

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

K: Saako opintoihin Kelan opintotukea? V: Kyllä saa. Myönnettävät etuudet riippuvat hakijan olosuhteista.

K: Kauanko opinnot kestävät? V: Koulutus kestää 16 kuukautta. Opiskeluaikana on 3 viikkoa kesälomaa ja 1 viikko joululomaa.

K: Oikeuttaako ammatillinen perustutkinto jatko-opinto-oikeuteen? V: Kyllä. Ammatillisella perustutkinnolla voi hakeutua korkea-asteen opintoihin, kuten MK- ja yliopistotutkintoihin.

K: Suorittavatko kaikki opiskelijat näyttötutkinnon? V: Kyllä. Kaikki valmistavan koulutuksen kokonaisuudessaan suorittaneet osallistunvat valmistavan koulutuksen päätteeksi näyttötutkintotilaisuuteen, missä osoitetaan hankittu osaaminen tutkintotodistuksen saamiseksi.

K: Voiko koulutusmaksun maksaa useammassa erässä? V: Koulutusmaksun voi maksaa yhdessä, kahdessa tai 4. erässä. Erikseen voidaan sopia maksuaikataulu opintolainan nostorajojen mukaisesti.

K: Minkä ikäisiä opiskelijoita ryhmissä on? V: Opiskelijoiden ikähaarukka on 18-58 vuotta.

K: Saako opintoihin Kelan matkatukea? V: Ei saa. Matkatukea ei makseta näyttötutkintoperusteiseen aikuiskoulutukseen.

K: Voiko koulutukseen hakea omaehtoista työvoimakoulutuksen rahoitusta? V: Kyllä voi hakea. Myönteiseen päätökseen vaikuttaa hakijan aiempi koulutustausta ja työllistymisen mahdollisuus.

K: Kuinka pitkiä koulupäivät ovat? V: Opinnot ovat kokopäiväistä opiskelua maanantaista perjantaihin noin 7 tuntia päivässä.

K: Kuinka moni valmistuneista työllistyy kauneudenhoitoalalle? V: Edellisistä kursseista noin 85-90% on työllistynyt alalle, joko työntekijöinä tai yrittäjinä. Osa suuntaa koulutuksesta jatko-opintoihin.

K: Millä perusteella opiskelijat hakeutuvat juuri HAMKKiin opiskelemaan? V: Kyselyn perusteella 80% opiskelijoista hakeutuu HAMKKiin koulutukseen koulun hyvän maineen vuoksi. Eniten tietoa hakuvaiheessa etsitään HAMKKin nettisivuilta. Hyvänä asiana pidetään koulutuksen monipuolisuutta sekä alan kotimaisten ja ulkomaisten trendien tuomista koulutukseen.