Perinteikäs Hämeen kosmetologikoulu osaksi TAKKia

TAKK laajentaa toimintaansa kauneuteen ja hyvinvointiin, kun Koulutuskeskus Lumova eli perinteikäs Hämeen kosmetologikoulu siirtyy Tampereen Aikuiskoulutussäätiön omistukseen 7.8.2017 alkaen. Koulutuskeskus Lumova jatkaa toimintaansa säätiön alla omana yksikkönään ja omalla nimellään.

Lumova on kouluttanut kauneudenhoitoalan ammattilaisia Tampereella jo yli 50 vuoden ajan. Tutkintovalikoimassa ovat kauneudenhoitoalan perustutkinto ja jalkojenhoitajan ammattitutkinto. Lisäksi oppilaitos järjestää kauneudenhoitoalan lisä- ja täydennyskoulutusta.

Koulutuskeskus Lumova on yrittäjä ja koulun johtaja Merja Purran pitkäaikaisen työn tulos. Purra on aktiivisesti nostanut esiin yksityisten oppilaitosten asemaa ja tehnyt työtä mm. tutkintojen kehittämisessä.

– Olen iloinen, että pääsimme yhteistyöhön TAKK:n kanssa, ja 45 vuoden työ saa arvoisensa päätöksen,Purra kiittelee.

– Yhteistyöllä ja yhdistymisellä taataan aikuisille kauneudenhoitoalan monipuolinen koulutus Tampereella jatkossakin.

Purra itse siirtyy yrityskaupan myötä ansaitulle eläkkeelle, mutta tytär Mari Helenius jää vetämään yksikköä ja jatkaa uraansa TAKK:n palveluksessa. Myös muut Koulutuskeskus Lumovan työntekijät siirtyvät TAKK:n palvelukseen 7.8.2017 alkaen.

– Kauneudenhoitoala täydentää hyvin TAKK:n hyvinvointialan koulutustarjontaa, mm. lähihoitajatutkintoon voidaan jatkossa yhdistää jalkojenhoidon osaamista ja vastaavasti kytkeä TAKK:n vahva yrittäjyyskoulutusosaaminen kauneudenhoitoalan opintoihin, kertoo TAKK:n rehtori Teppo Tapani.

– Myös liiketalouden koulutuksessa on molemmin puolin annettavaa. Lumova on tehnyt hyviä avauksia mm. verkkokaupan suhteen, joita TAKK pystyy jatkossa hyödyntämään arjen oppimisympäristönä.

Yhdistyminen toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden koulutuslainsäädännön henkeä. Tavoitteena on kouluttaa työelämän tarvitsemia osaajia aidoissa työympäristöissä, eri tutkintoja ja tutkinnon osia joustavasti yhdistellen.

TAKKin rehtori Teppo Tapani ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Terhonen sekä Koulutuskeskus Lumovan yrittäjä/johtaja Merja Purra ja koulutuspäällikkö Mari Helenius allekirjoittivat kauppasopimuksen 7.8.2017 TAKKissa.