Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen (hyväksilukeminen)

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Tällä opintojen hyväksilukemisella on tarkoitus välttää opintojen päällekkäisyyttä. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata tutkinnon ammatillisia ja vapaasti valittavia opintoja.

Opintoja hyväksiluetaan vain opiskelijan pyynnöstä erillisellä hakemuksella, joka on tehtävä riittävän ajoissa ennen mainittujen opintojen tai osaamiskokonaisuuden alkamista. Hakemuksen liitteenä on oltava todistus korvaavista opinnoista. Hyväksilukeminen edellyttää, että suoritetut opinnot on arvioitu numeerisesti. Jos arvosana puuttuu aiemmista opinnoista, nämä opintojaksot on suoritettava osana perustutkintoa tai opiskelijan on osoitettava osaamisen vastaavuus. Päätöksen hyväksiluvusta tekee koulun johtaja.  HOPSiin eli henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan sisältyy suunnitelma osaamisen tunnustamisesta (hyväksiluvuista) ja myöhemmin osaamisen osoittamisen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta.

Kauneudenhoitoalan perustutkinnosta yleisimmin haettu osaamisen tunnustaminen (hyväksiluku) koskee yrittäjyys ja yritystoiminta – tutkinnon osaa.