Hämeen Kosmetologikoulu on nyt koulutuskeskus Lumova

Hämeen Kosmetologikoulu vaihtaa nimensä koulutuskeskus Lumovaksi. Perustamisestaan vuodesta 1963 lähtien Hämeen Kosmetologikoulu on kouluttanut kauneudenhoitoalan perustutkintoa, kosmetologin koulutusta sekä vuodesta 2005 alkaen myös jalkojenhoidon ammattitutkintoa. Nimen vaihto tuli ajankohtaiseksi koulutustarjonnan laajentuessa entisestään. Haluamme myös tuoda paremmin esille jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Asiakaspalvelutoimintamme ei kuitenkaan muutu. Tarjoamme edelleen monipuolisia ja laadukkaita kosmetologin ja jalkahoitajien palveluita. Koulutamme jatkossakin hyvin työelämälähtöisesti aidoissa asiakaspalvelutilanteissa.

UUDET VERKKOSIVUT

Perjantaina 6.5.16 avataan myös uudet verkkosivumme osoitteessa www.lumova.fi. Vanha osoite www.hamkk.fi toimii myös ja ohjaa uusille sivuille. Uusien sivujen myötä sähköinen ajanvarauksemme uudistuu. Uusi palvelu on helppokäyttöisempi, nopeampi ja monipuolisempi. Toivomme uuden sähköisen ajanvarauksen palvelevan asiakkaitamme paljon entistä paremmin.